ÖDÜLLER

im öğrenci yarışmasında her kategori için üçer adet ‘başarı ödülü’ ve sayısı jüri tarafından belirlenen ‘jüri özel ödül’leri verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, ‘başarı ödülü’ alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir. Ödül alan tüm projeler TMMOB İç Mimarlar Odası adına İstanbul Şubesi tarafından yayımlanacak yarışma kitabında yer alacaktır.

Her kategori için verilecek olan başarı ödülleri:


Birincilik ödülü - 1000TL

İkincilik ödülü - 750TL

Üçüncülük ödülü - 500TL

İlk elemeyi geçen tüm yarışmacılara katılım sertifikası verilecektir