YARIŞMA KATEGORİLERİ

Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç mimarlık/İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin katılımına açık iki aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır.

İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması, içmimarlık öğrencilerinin o akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemleri) proje stüdyolarında gerçekleştirdikleri projelerinin değerlendirmesi esasına dayanmaktadır.

Yarışma, beş kategoriden oluşmaktadır. Bunlar;


Birinci Yıl

İkinci Yıl

Üçüncü Yıl

Dördüncü Yıl

Mobilya Tasarım (grup projelerinin katılımına açıktır)