YARIŞMA HAKKINDA

YARIŞMA ORGANİZASYONU: im İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’nın genel koordinasyonu im Düzenleme Komitesi tarafından yürütülmektedir. im Yarışması, TMMOB İç Mimarlar Odası adına İstanbul Şubesi’nin kurumsal şemsiyesi altında bir içmimarlık bölümünün ev sahipliğinde her yıl düzenlenmektedir. im 2019, Bahçesehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

YARIŞMANIN AMACI: İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin projelerini her akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu yaratmak; içmimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak; içmimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak ve içmimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

YARIŞMANIN KAPSAMI: im İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç mimarlık/İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin katılımını amaçlayan, iki aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır. İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması, içmimarlık öğrencilerinin o akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemleri) proje stüdyolarında gerçekleştirdikleri projelerinin değerlendirmesi esasına dayanmaktadır.